Zwroty i reklamacje
 

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeśli produkt będzie wymieniany na inny, poinformuj nas o tym w celu przyspieszenia procesu wymiany lub zarezerwowania wybranego produktu.
2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
5. Zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu towaru oraz oryginałem paragonu (w przypadku Faktur VAT oryginał należy sobie zostawić, my przesyłamy korektę Oryginał/Kopia i kopię należy nam odesłać podpisaną) powinien zostać dostarczony w terminie 30 dni na adres: 4motos.pl, ul. 3 Maja 116, 37-514 Munina tel. 666 11 00 22. 
6. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa
powyżej w pkt 1. oraz 2.

- zamówień indywidualnych od producenta realizowanych specjalnie pod danego Klienta

 

2. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

1.1. Każdy produkt należy sprawdzić w obecności kuriera dostarczającego paczkę. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy wypełnić protokół reklamacyjny z kurierem i niezwłocznie zgłosić ten fakt do obsługi sklepu 4motos.pl. Tylko wtedy będą uwzględniane ewentualne reklamacje przedsprzedażowe.
1.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.).
1.3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres 4motos.pl, ul. 3 Maja 116, 37-514 Munina lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@4motos.pl
1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
1.5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres 4motos.pl, ul. 3 Maja 116, 37-514 Munina lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@4motos.pl
2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
(function($) { $('.info-text').readmore({ moreLink: 'Więcej', lessLink: 'Mniej', maxHeight: 40 }); })(jQuery);
Sklep internetowy Shoper Premium